Heiteallikas HEIT0011279

KKL/328236 Ökoloog OÜ
Ökoloog OÜ (10058489)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
74-K3 Põlevkiviõli kütteks 74-K3 0.07 4.00 2.46 20.00 050402 6592154,537293
Kuva kaardil
 T 
74-K3 Põlevkiviõli kütteks 74-K3 0.07 4.00 2.46 20.00 050402 6592154,537293
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.018 g/s Tavaheide 14.04.2023 - ..