Heiteallikas HEIT0011280

KKL/328236 Ökoloog OÜ
Ökoloog OÜ (10058489)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
74-M3 Mahutipark 74-M3 0.06 4.00 2.46 20.00 050402 6592205,537319
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-88-3 Tolueen (metüülbenseen) 0.001 t Tavaheide 14.04.2023 - ..
71-43-2 Benseen 0.001 t Tavaheide 14.04.2023 - ..
7664-41-7 Ammoniaak 0.003 t Tavaheide 14.04.2023 - ..
7783-06-4 Vesiniksulfiid 0.001 t Tavaheide 14.04.2023 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.002 t Tavaheide 14.04.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 g/s 0.009 t Tavaheide 14.04.2023 - ..