Heiteallikas HEIT0011321

KL-518358 Narva metall OÜ
Narva metall OÜ (12638966)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvimise tsehh V4 0.80 17.00 13.27 90.00 060108 030103b 6587230,737269
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.028 g/s 1.551 t Tavaheide 15.02.2023 - ..
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.136 g/s 0.023 t Tavaheide 15.02.2023 - ..
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.091 g/s 0.863 t Tavaheide 15.02.2023 - ..
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.057 g/s 0.411 t Tavaheide 15.02.2023 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.16 g/s 8.282 t Tavaheide 15.02.2023 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.051 g/s 0.009 t Tavaheide 15.02.2023 - ..
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 0.008 mg/s 0.001 kg Tavaheide 15.02.2023 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.406 g/s 0.07 t Tavaheide 15.02.2023 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.279 g/s 10.696 t Tavaheide 15.02.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.435 g/s 14.782 t Tavaheide 15.02.2023 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.008 g/s 0.001 t Tavaheide 15.02.2023 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.008 g/s 0.001 t Tavaheide 15.02.2023 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.049 g/s 0.008 t Tavaheide 15.02.2023 - ..