Heiteallikas HEIT0011352

L.ÕV/323129 Scanola Baltic AS
Scanola Baltic AS (12354430)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Diislikütuse mahuti M2 0.05 3.00 5.00 20.00 050402 6511017,639416
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.001 g/s 0.00003 t Tavaheide 24.01.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.04 g/s 0.001 t Tavaheide 24.01.2023 - ..