Heiteallikas HEIT0011389

L.ÕV.HA-50360 Utilitas Tallinn AS
AS Utilitas Tallinn (10811060)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Õlimahutite õhutusava väljund HA3 0.05 3.50 0.90 20.00 050402 6589884,534788
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.027 g/s 0.004 t Tavaheide 18.01.2023 - ..