Heiteallikas HEIT0011467

KKL-501352 Räpina Paberivabrik AS
Räpina Paberivabrik AS (10149813)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Aurukatel 3 K-3 0.60 10.00 4.24 150.00 030103b 6444706,703699
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.42 g/s 6.394 t Tavaheide 04.01.2024 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 0.086 g/s 3 625.948 t Tavaheide 04.01.2024 - ..
124-38-9-bio Süsinikdioksiid biomassist 0.06 g/s 3 335.765 t Tavaheide 04.01.2024 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 2.40 g/s 36.538 t Tavaheide 04.01.2024 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.054 mg/s 0.822 kg Tavaheide 04.01.2024 - ..
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks 0.001 mg/s 0.017 kg Tavaheide 04.01.2024 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.04 mg/s 0.609 kg Tavaheide 04.01.2024 - ..
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.002 mg/s 0.03 kg Tavaheide 04.01.2024 - ..
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks 0.026 mg/s 0.396 kg Tavaheide 04.01.2024 - ..
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0.046 mg/s 0.70 kg Tavaheide 04.01.2024 - ..
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 0.04 mg/s 0.609 kg Tavaheide 04.01.2024 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 1.024 mg/s 15.59 kg Tavaheide 04.01.2024 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.022 g/s 0.335 t Tavaheide 04.01.2024 - ..
7664-41-7 Ammoniaak 0.074 g/s 1.127 t Tavaheide 04.01.2024 - ..
7782-49-2 Seleen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna seleeniks 0.001 mg/s 0.015 kg Tavaheide 04.01.2024 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.034 g/s 0.518 t Tavaheide 04.01.2024 - ..
PCDD/PCDF Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid 0.20 µg/s 3.045 mg Tavaheide 04.01.2024 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.236 g/s 3.593 t Tavaheide 04.01.2024 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.23 g/s 3.502 t Tavaheide 04.01.2024 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.29 g/s 4.415 t Tavaheide 04.01.2024 - ..