Heiteallikas HEIT0011525

KKL/324417 Enefit Power AS
Enefit Power AS (10579981)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Auvere EJ korsten (käivitusreziimid) 300 5.00 200.00 18.10 142.00 010101 6576624,721810
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 16.655 g/s 24.584 t Tavaheide 22.03.2023 - ..
118-74-1 Heksaklorobenseen (HCB) Tavaheide 22.03.2023 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 31 835.009 t Tavaheide 22.03.2023 - ..
193-39-5 Indeno(1,2,3-cd)püreen 0.108 kg Tavaheide 22.03.2023 - ..
205-99-2 Benso(b)fluoranteen 0.108 kg Tavaheide 22.03.2023 - ..
207-08-9 Benso(k)fluoranteen 0.108 kg Tavaheide 22.03.2023 - ..
50-32-8 Benso(a)püreen 0.108 kg Tavaheide 22.03.2023 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 15.041 g/s 21.361 t Tavaheide 22.03.2023 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.055 g/s 75.488 kg Tavaheide 22.03.2023 - ..
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks 0.011 g/s 14.397 kg Tavaheide 22.03.2023 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.048 g/s 69.662 kg Tavaheide 22.03.2023 - ..
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.054 g/s 75.731 kg Tavaheide 22.03.2023 - ..
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks 0.007 g/s 8.962 kg Tavaheide 22.03.2023 - ..
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0.034 g/s 47.297 kg Tavaheide 22.03.2023 - ..
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 0.036 g/s 50.253 kg Tavaheide 22.03.2023 - ..
7440-62-2 Vanaadium ja ühendid, ümberarvutatuna vanaadiumiks 0.002 g/s 2.599 kg Tavaheide 22.03.2023 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.36 g/s 496.608 kg Tavaheide 22.03.2023 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 35.923 g/s 54.632 t Tavaheide 22.03.2023 - ..
7647-01-0 Vesinikkloriid 0.61 g/s 0.842 t Tavaheide 22.03.2023 - ..
7782-49-2 Seleen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna seleeniks 0.162 g/s 223.962 kg Tavaheide 22.03.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 1.097 g/s 1.586 t Tavaheide 22.03.2023 - ..
PCDD/PCDF Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid Tavaheide 22.03.2023 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 37.279 g/s 51.728 t Tavaheide 22.03.2023 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 36.281 g/s 51.041 t Tavaheide 22.03.2023 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 182.444 g/s 252.343 t Tavaheide 22.03.2023 - ..