Heiteallikas HEIT0011526

L.KKL.IV-197728 Silpower AS
Silpower AS (10266472)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Avariigeneraator G1 0.12 2.40 32.00 200.00 050402 6590910,712611
Kuva kaardil
 T 
Avariigeneraator G1 0.12 2.40 32.00 200.00 050402 6590910,712611
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.14 g/s 0.031 t Tavaheide 24.07.2023 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 20.641 t Tavaheide 24.07.2023 - ..
193-39-5 Indeno(1,2,3-cd)püreen 0.001 mg/s 0.0003 kg Tavaheide 24.07.2023 - ..
205-99-2 Benso(b)fluoranteen 0.001 mg/s 0.0003 kg Tavaheide 24.07.2023 - ..
207-08-9 Benso(k)fluoranteen 0.001 mg/s 0.0003 kg Tavaheide 24.07.2023 - ..
50-32-8 Benso(a)püreen 0.001 mg/s 0.0003 kg Tavaheide 24.07.2023 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.053 g/s 0.012 t Tavaheide 24.07.2023 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.013 mg/s 0.003 kg Tavaheide 24.07.2023 - ..
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks 0.0001 mg/s 0.00003 kg Tavaheide 24.07.2023 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.252 mg/s 0.056 kg Tavaheide 24.07.2023 - ..
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.056 mg/s 0.012 kg Tavaheide 24.07.2023 - ..
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks 0.0004 mg/s 0.00008 kg Tavaheide 24.07.2023 - ..
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0.025 mg/s 0.006 kg Tavaheide 24.07.2023 - ..
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 0.008 mg/s 0.002 kg Tavaheide 24.07.2023 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.006 mg/s 0.001 kg Tavaheide 24.07.2023 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.06 g/s 0.013 t Tavaheide 24.07.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.006 g/s 0.001 t Tavaheide 24.07.2023 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.008 g/s 0.002 t Tavaheide 24.07.2023 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.008 g/s 0.002 t Tavaheide 24.07.2023 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.05 g/s 0.011 t Tavaheide 24.07.2023 - ..