Heiteallikas HEIT0011543

KL-519104 Balti Tööstusmontaazi OÜ
Balti Tööstusmontaazi OÜ (10026555)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvikambri põleti (K1) K1 0.20 8.00 6.17 180.00 030103b 6586909,546686
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.019 g/s 0.018695 t Tavaheide 21.06.2023 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 0.0068 g/s 24.486659 t Tavaheide 21.06.2023 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.0133 g/s 0.013104 t Tavaheide 21.06.2023 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.0002 g/s 0.000223 t Tavaheide 21.06.2023 - ..
BC Must süsinik 0.000011 t Tavaheide 21.06.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.0009 g/s 0.000874 t Tavaheide 21.06.2023 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.0002 g/s 0.000197 t Tavaheide 21.06.2023 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.0002 g/s 0.000197 t Tavaheide 21.06.2023 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.0002 g/s 0.000197 t Tavaheide 21.06.2023 - ..