Heiteallikas HEIT0011573

L.ÕV/318525 Gren Tartu AS
Gren Tartu AS (10641763)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Avariigeneraator G1 0.10 3.00 13.00 200.00 020105 6471300,657089
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.022 g/s 0.003 t Tavaheide 12.06.2023 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 2.176 t Tavaheide 12.06.2023 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.008 g/s 0.001 t Tavaheide 12.06.2023 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.002 mg/s 0.0003 kg Tavaheide 12.06.2023 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.04 mg/s 0.006 kg Tavaheide 12.06.2023 - ..
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks 0.0001 mg/s 0.00001 kg Tavaheide 12.06.2023 - ..
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0.004 mg/s 0.0006 kg Tavaheide 12.06.2023 - ..
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 0.001 mg/s 0.0002 kg Tavaheide 12.06.2023 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.001 mg/s 0.0001 kg Tavaheide 12.06.2023 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.01 g/s 0.001 t Tavaheide 12.06.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 g/s 0.0001 t Tavaheide 12.06.2023 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.001 g/s 0.0002 t Tavaheide 12.06.2023 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.001 g/s 0.0002 t Tavaheide 12.06.2023 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.008 g/s 0.001 t Tavaheide 12.06.2023 - ..