Heiteallikas HEIT0011575

L.ÕV.TM-47700 Gren Tartu AS
Gren Tartu AS (10641763)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Avariigeneraator G1 0.20 2.50 18.00 475.00 050402 020105 6473190,657712
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.056 g/s 0.007 t Tavaheide 12.06.2023 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 4.663 t Tavaheide 12.06.2023 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.021 g/s 0.003 t Tavaheide 12.06.2023 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.10 mg/s 0.013 kg Tavaheide 12.06.2023 - ..
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.022 mg/s 0.003 kg Tavaheide 12.06.2023 - ..
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0.01 mg/s 0.001 kg Tavaheide 12.06.2023 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.024 g/s 0.003 t Tavaheide 12.06.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.003 g/s 0.0003 t Tavaheide 12.06.2023 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.003 g/s 0.0004 t Tavaheide 12.06.2023 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.003 g/s 0.0004 t Tavaheide 12.06.2023 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.02 g/s 0.003 t Tavaheide 12.06.2023 - ..