Heiteallikas HEIT0011607

L.ÕV/325676 Osula Graanul OÜ
Osula Graanul OÜ (10756673)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Diislikütuse mahuti H9 0.05 5.00 0.10 20.00 050402 6418182,665947
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.00005 t Tavaheide 08.09.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.0001 g/s 0.002 t Tavaheide 08.09.2023 - ..