Heiteallikas HEIT0011609

L.ÕV/318475 Gren Tartu AS
Gren Tartu AS (10641763)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Avariigeneraator G1 0.10 3.00 4.00 475.00 020105 6475010,657428
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.002 g/s 0.001 t Tavaheide 12.06.2023 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 0.466 t Tavaheide 12.06.2023 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.001 g/s 0.0003 t Tavaheide 12.06.2023 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.004 mg/s 0.001 kg Tavaheide 12.06.2023 - ..
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.001 mg/s 0.0003 kg Tavaheide 12.06.2023 - ..
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0.0004 mg/s 0.0001 kg Tavaheide 12.06.2023 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.001 g/s 0.0003 t Tavaheide 12.06.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.0001 g/s 0.00003 t Tavaheide 12.06.2023 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.0001 g/s 0.00004 t Tavaheide 12.06.2023 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.0001 g/s 0.00004 t Tavaheide 12.06.2023 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.001 g/s 0.0003 t Tavaheide 12.06.2023 - ..