Heiteallikas HEIT0011748

L.KKL.HA-162843 Utilitas Tallinna Elektrijaam OÜ
Utilitas Tallinna Elektrijaam OÜ (10938397)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Avariigeneraator G1 0.20 4.50 30.00 200.00 010105 6589283,551315
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.205 g/s 0.018 t Tavaheide 16.01.2024 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 11.843 t Tavaheide 16.01.2024 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.078 g/s 0.007 t Tavaheide 16.01.2024 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.019 mg/s 0.002 kg Tavaheide 16.01.2024 - ..
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks Tavaheide 16.01.2024 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.37 mg/s 0.032 kg Tavaheide 16.01.2024 - ..
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.082 mg/s 0.007 kg Tavaheide 16.01.2024 - ..
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks 0.001 mg/s Tavaheide 16.01.2024 - ..
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0.037 mg/s 0.003 kg Tavaheide 16.01.2024 - ..
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 0.011 mg/s 0.001 kg Tavaheide 16.01.2024 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.009 mg/s 0.001 kg Tavaheide 16.01.2024 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.009 g/s 0.001 t Tavaheide 16.01.2024 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.009 g/s 0.001 t Tavaheide 16.01.2024 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.011 g/s 0.001 t Tavaheide 16.01.2024 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.011 g/s 0.001 t Tavaheide 16.01.2024 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.074 g/s 0.006 t Tavaheide 16.01.2024 - ..