Heiteallikas HEIT0011750

KL-519900 RAPLA METALL OÜ
RAPLA METALL OÜ (11973556)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvi segamise ruum V2 0.30 4.00 5.90 20.00 060108 6543130,544130
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.001 g/s 0.013 t Tavaheide 18.10.2023 - ..
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.001 t Tavaheide 18.10.2023 - ..
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.001 g/s 0.003 t Tavaheide 18.10.2023 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) Tavaheide 18.10.2023 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) Tavaheide 18.10.2023 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.003 g/s 0.057 t Tavaheide 18.10.2023 - ..
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.003 g/s 0.044 t Tavaheide 18.10.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.005 g/s 0.071 t Tavaheide 18.10.2023 - ..