Heiteallikas HEIT0011751

KL-519900 RAPLA METALL OÜ
RAPLA METALL OÜ (11973556)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvimiskamber V3 0.60 3.00 10.91 20.00 060108 6543124,544128
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.062 g/s 1.308 t Tavaheide 18.10.2023 - ..
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.006 g/s 0.046 t Tavaheide 18.10.2023 - ..
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.064 g/s 0.318 t Tavaheide 18.10.2023 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.002 g/s 0.014 t Tavaheide 18.10.2023 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.001 g/s 0.007 t Tavaheide 18.10.2023 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.329 g/s 5.68 t Tavaheide 18.10.2023 - ..
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.261 g/s 4.326 t Tavaheide 18.10.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.532 g/s 7.072 t Tavaheide 18.10.2023 - ..