Heiteallikas HEIT0011753

KL-520188 Mööbliproff OÜ
Mööbliproff OÜ (10596146)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvimissein 1 V1 0.50 3.00 13.16 20.00 060107 6467034,536387
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.022 g/s 0.049 t Tavaheide 16.10.2023 - ..
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.032 g/s 0.119 t Tavaheide 16.10.2023 - ..
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.168 g/s 0.318 t Tavaheide 16.10.2023 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.072 g/s 0.096 t Tavaheide 16.10.2023 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.012 g/s 0.135 t Tavaheide 16.10.2023 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.139 g/s 0.39 t Tavaheide 16.10.2023 - ..
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.085 g/s 0.222 t Tavaheide 16.10.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.716 g/s 1.515 t Tavaheide 16.10.2023 - ..
Propanoolid Propanoolid 0.004 g/s 0.003 t Tavaheide 16.10.2023 - ..