Heiteallikas HEIT0011773

KL-520052 N.R. Energy OÜ
N.R. Energy OÜ (12364776)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
õlikatla korsten 2 0.40 20.00 9.35 180.00 010203b 6472443,654794
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.205 g/s 0.15 t Tavaheide 09.10.2023 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 0.036 g/s 104.601 t Tavaheide 09.10.2023 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.078 g/s 0.057 t Tavaheide 09.10.2023 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.009 mg/s 0.007 kg Tavaheide 09.10.2023 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.758 g/s 0.554 t Tavaheide 09.10.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.009 g/s 0.007 t Tavaheide 09.10.2023 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.011 g/s 0.008 t Tavaheide 09.10.2023 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.011 g/s 0.008 t Tavaheide 09.10.2023 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.074 g/s 0.054 t Tavaheide 09.10.2023 - ..