Heiteallikas HEIT0011791

KL-520629 Busland OÜ
Busland OÜ (11306251)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvikambri põletusseade K4 0.30 8.50 2.26 180.00 020103b 6559285,567414
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.014 g/s 0.048 t Tavaheide 05.01.2024 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 0.005 g/s 62.663 t Tavaheide 05.01.2024 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.01 g/s 0.034 t Tavaheide 05.01.2024 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.0002 g/s 0.001 t Tavaheide 05.01.2024 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 g/s 0.002 t Tavaheide 05.01.2024 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.0001 g/s 0.001 t Tavaheide 05.01.2024 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.0001 g/s 0.001 t Tavaheide 05.01.2024 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.0001 g/s 0.001 t Tavaheide 05.01.2024 - ..