Heiteallikas HEIT0011795

KL-520629 Busland OÜ
Busland OÜ (11306251)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvikambri ventilatsioon (koondallikas) V4 1.11 8.50 10.08 25.00 060102 060405 6559273,567406
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.037 g/s 0.087 t Tavaheide 05.01.2024 - ..
100-42-5 Stüreen (Fenüületeen, Vinüülbenseen) 0.006 g/s 0.022 t Tavaheide 05.01.2024 - ..
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.004 g/s 0.004 t Tavaheide 05.01.2024 - ..
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.137 g/s 0.494 t Tavaheide 05.01.2024 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.137 g/s 0.099 t Tavaheide 05.01.2024 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.178 g/s 0.446 t Tavaheide 05.01.2024 - ..
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.131 g/s 0.333 t Tavaheide 05.01.2024 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.732 g/s 1.819 t Tavaheide 05.01.2024 - ..