Heiteallikas HEIT0011814

L.ÕV.LV-162897 KMG OÜ
KMG OÜ (16196755)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
ABT Põlevkiviõli mahuti 5 0.08 4.50 0.20 20.00 050402 6586317,631024
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.049 g/s 0.061 t Tavaheide 27.11.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 1.633 g/s 2.019 t Tavaheide 27.11.2023 - ..