Heiteallikas HEIT0011831

KKL/322463 Gren Tartu AS
Gren Tartu AS (10641763)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Avariigeneraatori suitsugaasitoru K2 0.06 10.50 14.93 555.00 010205 6470392,659635
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.004 g/s Tavaheide 23.02.2024 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 0.127 t Tavaheide 23.02.2024 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.001 g/s Tavaheide 23.02.2024 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.007 mg/s Tavaheide 23.02.2024 - ..
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.001 mg/s Tavaheide 23.02.2024 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid Tavaheide 23.02.2024 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 23.02.2024 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) Tavaheide 23.02.2024 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) Tavaheide 23.02.2024 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.001 g/s Tavaheide 23.02.2024 - ..