Heiteallikas HEIT0011861

L.ÕV/321387 Danpower Eesti AS
Danpower Eesti AS (10351812)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Õlimahuti hingamistoru SA-2 0.05 0.50 4.00 35.00 050402 6415806,678142
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.018 g/s 0.001 t Tavaheide 02.11.2023 - ..