Heiteallikas HEIT0011862

KKL/319098 Gren Viru AS
Gren Viru AS (10160791)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Avariigeneraator G1 0.17 2.50 91.03 550.00 010205 6580309,697152
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.167 g/s 0.004 t Tavaheide 23.11.2023 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 0.03 g/s 2.487 t Tavaheide 23.11.2023 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.063 g/s 0.001 t Tavaheide 23.11.2023 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.015 mg/s Tavaheide 23.11.2023 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.30 mg/s 0.007 kg Tavaheide 23.11.2023 - ..
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.067 mg/s 0.002 kg Tavaheide 23.11.2023 - ..
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0.03 mg/s 0.001 kg Tavaheide 23.11.2023 - ..
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 0.009 mg/s Tavaheide 23.11.2023 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.008 mg/s Tavaheide 23.11.2023 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.001 g/s Tavaheide 23.11.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.008 g/s Tavaheide 23.11.2023 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.009 g/s Tavaheide 23.11.2023 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.009 g/s Tavaheide 23.11.2023 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.06 g/s 0.001 t Tavaheide 23.11.2023 - ..