Heiteallikas HEIT0011863

KL-520329 Saloni Büroomööbli AS
Saloni Büroomööbli AS (10289177)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvimisruumi ventilatsioon VK-1 0.58 9.80 11.40 20.00 060108 6472281,655067
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.008 g/s 0.05 t Tavaheide 07.12.2023 - ..
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.001 t Tavaheide 07.12.2023 - ..
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.041 g/s 0.251 t Tavaheide 07.12.2023 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.042 g/s 0.253 t Tavaheide 07.12.2023 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.016 g/s 0.096 t Tavaheide 07.12.2023 - ..
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.001 g/s 0.003 t Tavaheide 07.12.2023 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.012 g/s 0.07 t Tavaheide 07.12.2023 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.05 g/s 0.304 t Tavaheide 07.12.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.149 g/s 0.911 t Tavaheide 07.12.2023 - ..