Heiteallikas HEIT0011882

KL-520360 KASU GRUPP OÜ
KASU GRUPP OÜ (10881496)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvimiskambri väljatõmme S2 0.92 3.85 8.36 22.00 060102 6469865,659948
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.024 g/s 0.017 t Tavaheide 09.01.2024 - ..
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.126 g/s 0.206 t Tavaheide 09.01.2024 - ..
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.114 g/s 0.17 t Tavaheide 09.01.2024 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.054 g/s 0.002 t Tavaheide 09.01.2024 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.087 g/s 0.03 t Tavaheide 09.01.2024 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.126 g/s 0.06 t Tavaheide 09.01.2024 - ..
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.103 g/s 0.042 t Tavaheide 09.01.2024 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.278 g/s 0.87 t Tavaheide 09.01.2024 - ..
Propanoolid Propanoolid 0.055 g/s 0.004 t Tavaheide 09.01.2024 - ..