Heiteallikas HEIT0011884

KL-520360 KASU GRUPP OÜ
KASU GRUPP OÜ (10881496)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Üldventilatsiooni väljatõmme S4 0.48 3.30 8.76 16.50 060102 6469869,659948
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.008 g/s 0.003 t Tavaheide 09.01.2024 - ..
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.027 g/s 0.032 t Tavaheide 09.01.2024 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.042 g/s 0.016 t Tavaheide 09.01.2024 - ..
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.034 g/s 0.012 t Tavaheide 09.01.2024 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.059 g/s 0.058 t Tavaheide 09.01.2024 - ..