Heiteallikas HEIT0011903

KL-520482 PMT OÜ
PMT OÜ (10450980)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvipihustuskambri väljatõmbeava S1 0.80 13.40 13.89 20.00 060108 6581516,540931
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.086 g/s 0.809 t Tavaheide 22.12.2023 - ..
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.009 g/s 0.085 t Tavaheide 22.12.2023 - ..
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.059 g/s 0.555 t Tavaheide 22.12.2023 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.004 g/s 0.034 t Tavaheide 22.12.2023 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.002 g/s 0.023 t Tavaheide 22.12.2023 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.493 g/s 4.617 t Tavaheide 22.12.2023 - ..
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.398 g/s 3.723 t Tavaheide 22.12.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.755 g/s 7.066 t Tavaheide 22.12.2023 - ..
Propanoolid Propanoolid 0.003 g/s 0.03 t Tavaheide 22.12.2023 - ..