Heiteallikas HEIT0011907

L.ÕV/325287 Utilitas Eesti AS
Utilitas Eesti AS (10419088)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
6,5 MW ja 5 MW maagaasikatelde korsten HA-50 0.80 25.00 15.03 180.00 010203b 6539961,546063
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.302 g/s 0.805 t Tavaheide 14.12.2023 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 1 054.474 t Tavaheide 14.12.2023 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.212 g/s 0.564 t Tavaheide 14.12.2023 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks Tavaheide 14.12.2023 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks Tavaheide 14.12.2023 - ..
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks Tavaheide 14.12.2023 - ..
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks Tavaheide 14.12.2023 - ..
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks Tavaheide 14.12.2023 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks Tavaheide 14.12.2023 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.004 g/s 0.01 t Tavaheide 14.12.2023 - ..
BC Must süsinik Tavaheide 14.12.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.014 g/s 0.038 t Tavaheide 14.12.2023 - ..
PAH Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud Tavaheide 14.12.2023 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.003 g/s 0.009 t Tavaheide 14.12.2023 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.003 g/s 0.009 t Tavaheide 14.12.2023 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.003 g/s 0.009 t Tavaheide 14.12.2023 - ..