Heiteallikas HEIT0011921

KL-520736 Navix OÜ
Navix OÜ (12852719)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Üldventilatsiooni väljatõmbe V3 0.80 8.00 12.99 20.00 060108 060405 6532390,474017
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.037 g/s 0.002 t Tavaheide 27.02.2024 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.472 g/s 1.145 t Tavaheide 27.02.2024 - ..
Propanoolid Propanoolid 0.019 g/s 0.037 t Tavaheide 27.02.2024 - ..