Heiteallikas HEIT0011923

KL-520626 Foxway OÜ
Foxway OÜ (12703942)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Arvutite ekraanide taastamine V2 0.30 6.00 1.05 20.00 060203 6476313,659890
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 30.04.2024 - ..
Propanoolid Propanoolid 0.001 t Tavaheide 30.04.2024 - ..