Heiteallikas HEIT0012201

KL-522103 ScandiWood Eesti OÜ
ScandiWood Eesti OÜ (10961315)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Õlitamine V6 0.32 8.00 7.25 20.00 060412 6515696,634937
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.055 g/s 0.767 t Tavaheide 08.07.2024 - ..