Heiteallikas HEIT0002925

L.ÕV/323750 HANZA Mechanics Tartu AS
HANZA Mechanics Tartu AS (10019012)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Katlamaja korsten KA-1 0.30 8.00 4.95 180.00 030103b 6476131,658684
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.031 g/s 0.146 t Tavaheide 07.07.2020 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.022 g/s 0.102 t Tavaheide 07.07.2020 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.002 t Tavaheide 07.07.2020 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 g/s 0.007 t Tavaheide 07.07.2020 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.002 t Tavaheide 07.07.2020 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.002 t Tavaheide 07.07.2020 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.002 t Tavaheide 07.07.2020 - ..