Heiteallikas HEIT0008896

L.ÕV/323750 HANZA Mechanics Tartu AS
HANZA Mechanics Tartu AS (10019012)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Peamaja kemikaalid Koond-2 1.03 20.00 4.60 20.00 060412 060405 6476039,658683
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.001 t Tavaheide 07.07.2020 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.003 t Tavaheide 07.07.2020 - ..
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.005 g/s 0.04 t Tavaheide 07.07.2020 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.007 g/s 0.05 t Tavaheide 07.07.2020 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.004 t Tavaheide 07.07.2020 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.055 g/s 0.414 t Tavaheide 07.07.2020 - ..