Aasta 2024, väljalask LA014 - Jõõdre
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/324671 Haapsalu Veevärk AS Sinalepa peakraav (Vätse kraav) 1105900_1 PUH0570140 Jõõdre biopuhasti Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 40 15 mg/l omaseire 01.02.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 22 mg/l omaseire 01.02.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 150 62 mg/l omaseire 01.02.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 7.2 pH omaseire 01.02.2024 JAH