Aasta 2024, väljalask LA013 - Mäemõisa
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/324671 Haapsalu Veevärk AS Valliotsa kraav 1105700_1 PUH0570130 Mäemõisa (Panga) Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 25 4.8 mg/l omaseire 22.02.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 10 mg/l omaseire 22.02.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 125 38 mg/l omaseire 22.02.2024 JAH
1 JAH Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60 29 mg/l omaseire 22.02.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 7.5 pH omaseire 22.02.2024 JAH
1 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 2 0.41 mg/l omaseire 22.02.2024 JAH