Aasta 2024, väljalask LA058 - Hullo
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/326058 Haapsalu Veevärk AS pinnas PUH0000037 Hullo reoveepuhasti Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 40 18 mg/l omaseire 08.02.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 16 mg/l omaseire 08.02.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 150 38 mg/l omaseire 08.02.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 7.7 pH omaseire 08.02.2024 JAH