Aasta 2024, väljalask VO028 - Antsla
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/327076 VÕRU VESI AS Puka oja 1010200_1 PUH0860280 Antsla puhasti Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 25 0 mg/l omaseire 22.02.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 3.5 mg/l omaseire 22.02.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 125 41 mg/l omaseire 22.02.2024 JAH
1 JAH Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60 4.3 mg/l omaseire 22.02.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 7.2 pH omaseire 22.02.2024 JAH
1 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 2 0.24 mg/l omaseire 22.02.2024 JAH