Aasta 2024, väljalask RA092 - Balteco Mööbel
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/328063 GRADA MÖÖBEL OÜ Vardi jõgi 1107500_1 PUH0700920 Varbola vannitsehhi reoveepuhasti EI
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 40 6.6 mg/l omaseire 22.01.2024 JAH
1 EI HEL Heljum 35 53 mg/l omaseire 22.01.2024 EI
1 JAH KHT KHT 150 100 mg/l omaseire 22.01.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 6.8 pH omaseire 22.01.2024 JAH