Aasta 2024, väljalask RA004 - Järvakandi
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/330200 Kehtna Vesi OÜ Vihakuoja 1113100_1 PUH0700040 Järvakandi Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 25 2.4 mg/l omaseire 27.02.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 2 mg/l omaseire 27.02.2024 JAH
1 JAH KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 125 46 mg/l omaseire 27.02.2024 JAH
1 JAH Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60 15 mg/l omaseire 27.02.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 7.4 pH omaseire 27.02.2024 JAH
1 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 2 1.7 mg/l omaseire 27.02.2024 JAH