Aasta 2024, väljalask JA061 - Sargvere
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/329557 Paide Vesi AS Sargvere peakraav PUH0510610 Sargvere Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 40 2.1 mg/l omaseire 05.03.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 2 mg/l omaseire 05.03.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 150 24 mg/l omaseire 05.03.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 7.56 pH omaseire 05.03.2024 JAH