Aasta 2024, väljalask JA066 - Anna
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/329557 Paide Vesi AS pinnas PUH0510660 Anna reoveepuhasti Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 40 0 mg/l omaseire 05.03.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 3.7 mg/l omaseire 05.03.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 150 33 mg/l omaseire 05.03.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 7.4 pH omaseire 05.03.2024 JAH