Aasta 2024, väljalask LV061 - Tamsalu
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/331685 TAPA VESI OÜ Savalduma järv PUH0590610 Tamsalu reoveepuhasti EI
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
  16984-48-8 Fluoriidid 1.5  
  7439-92-1 Plii (Pb) 0.014  
  7440-02-0 Nikkel (Ni) 0.034  
  7440-31-5 Tina (Sn) 0.003  
  7440-38-2 Arseen (As) 0.01  
  7440-47-3 Kroom (Cr) 0.05  
  7440-50-8 Vask (Cu) 0.015  
  7440-66-6 Tsink (Zn) 0.05  
3 JAH BHT7 BHT7 15 6 mg/l omaseire 06.03.2024 JAH
9 mg/l omaseire 08.02.2024 JAH
8 mg/l omaseire 08.01.2024 JAH
  FEN1 Ühealuselised fenoolid 0.1  
3 JAH HEL Heljum 15 6.9 mg/l omaseire 06.03.2024 JAH
7.8 mg/l omaseire 08.02.2024 JAH
13 mg/l omaseire 08.01.2024 JAH
3 JAH KHT KHT 125 40 mg/l omaseire 06.03.2024 JAH
57 mg/l omaseire 08.02.2024 JAH
60 mg/l omaseire 08.01.2024 JAH
  NAF Nafta 1  
2 EI NO2 Nitrit (NO2-) 0.1 1.6 mg/l omaseire 08.02.2024 EI
0.067 mg/l omaseire 08.01.2024 JAH
2 JAH No3 Nitraat (NO3-) 45 0.05 mg/l omaseire 08.02.2024 JAH
4.1 mg/l omaseire 08.01.2024 JAH
3 EI Nyld Üldlämmastik (Nüld) 10 11 mg/l omaseire 06.03.2024 EI
24 mg/l omaseire 08.02.2024 EI
27 mg/l omaseire 08.01.2024 EI
3 JAH pH pH 6-9 6 7.2 pH omaseire 06.03.2024 JAH
7.4 pH omaseire 08.02.2024 JAH
7.3 pH omaseire 08.01.2024 JAH
3 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 0.5 0.2 mg/l omaseire 06.03.2024 JAH
0.28 mg/l omaseire 08.02.2024 JAH
0.45 mg/l omaseire 08.01.2024 JAH