Aasta 2024, väljalask JA081 - Imavere
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/329421 Paide Vesi AS Nimi teadmata 1131600_1 PUH0510810 Imavere Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 25 16 mg/l omaseire 23.01.2024 JAH
  FEN1 Ühealuselised fenoolid 0.1  
  FEN2 Kahealuselised fenoolid 15  
1 JAH HEL Heljum 35 30 mg/l omaseire 23.01.2024 JAH
1 JAH KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 125 83 mg/l omaseire 23.01.2024 JAH
1 JAH Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60 41 mg/l omaseire 23.01.2024 JAH
1 JAH pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6 7.4 pH omaseire 23.01.2024 JAH
1 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 2 0.84 mg/l omaseire 23.01.2024 JAH