Aasta 2024, väljalask JA080 - Käsukonna
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/329421 Paide Vesi AS Tammeküla oja PUH0510800 Käsukonna reoveepuhasti Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 40 9.1 mg/l omaseire 05.03.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 7.7 mg/l omaseire 05.03.2024 JAH
1 JAH KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 150 57 mg/l omaseire 05.03.2024 JAH
1 JAH pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6 7.7 pH omaseire 05.03.2024 JAH