Aasta 2024, väljalask PO005 - Veriora uus
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/326043 REVEKOR AS Pahtpää jõgi 1006400_1 PUH0001643 Veriora uus Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 25 3.1 mg/l omaseire 04.03.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 4.9 mg/l omaseire 04.03.2024 JAH
1 JAH KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 125 15 mg/l omaseire 04.03.2024 JAH
1 JAH Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60 20 mg/l omaseire 04.03.2024 JAH
1 JAH pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6 7.17 pH omaseire 04.03.2024 JAH
1 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 2 0.48 mg/l omaseire 04.03.2024 JAH