Aasta 2024, väljalask PO107 - Krootuse
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/332261 VÕRU VESI AS Saare kraav 1047600_1 PUH0651070 Krootuse RVP Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 40 15 mg/l omaseire 21.02.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 17 mg/l omaseire 21.02.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 150 26 mg/l omaseire 21.02.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 7.5 pH omaseire 21.02.2024 JAH