Aasta 2024, väljalask LA008 - Risti
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/326237 Haapsalu Veevärk AS Rõuma kraav 1116600_1 PUH0570080 Risti puhasti Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 25 7.9 mg/l omaseire 07.03.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 11 mg/l omaseire 07.03.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 125 74 mg/l omaseire 07.03.2024 JAH
1 JAH Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60 13 mg/l omaseire 07.03.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 7.5 pH omaseire 07.03.2024 JAH
1 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 2 0.19 mg/l omaseire 07.03.2024 JAH