Aasta 2024, väljalask LA044 - Rannaküla
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/325717 Haapsalu Veevärk AS Keibu laht EE_6 PUH0570440 Rannaküla puhasti Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 36 17 mg/l omaseire 25.01.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 29.75 19 mg/l omaseire 25.01.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 127.5 82 mg/l omaseire 25.01.2024 JAH