Aasta 2024, väljalask LA043 - Variku
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/325717 Haapsalu Veevärk AS Nõva jõgi 1103700_1 PUH0570430 Variku puhasti Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 40 4.1 mg/l omaseire 15.02.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 5 mg/l omaseire 15.02.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 150 47 mg/l omaseire 15.02.2024 JAH